Výhody systému RES (Residential Scheme)

RES je speciální systém, schválený místní vládou, umožňující cizincům nakupovat (prodávat) nemovitosti na Mauriciu. Všechny projekty připravované skupinou Evaco Group jsou navrženy dle pravidel systému RES (viz odkaz Residential Scheme).

Získání statutu rezidenta podle programu RES (Residential Scheme) není podmíněno minimální výší investice, což je rozdíl oproti systému IRS, kde je stanovena minimální investice ve výši 500.000 USD. Zahraniční majitel, který koupí svoji nemovitost podle pravidel uvedených v programu RES, tak získá povolení k trvalému pobytu.

Výhody systému RES (Residential Scheme) :