Povolení k pobytu

Obyvatelé členských zemí Evropské unie mají na území Mauricia povolen pobyt po dobu 6 měsíců ročně bez požadavku na zvláštní víza.

Nákup nemovitosti - bytu nebo vily podle pravidel RES za minimální částku 500. 000 USD je příležitost k získání povolení k trvalému pobytu na území ostrova Mauricius.

Existují i jiné způsoby jak získat statut rezidenta, např. jako investor, zaměstnanec nebo jako důchodce se zajištěným ročním příjmem 40. 000 USD po dobu následujících 3 let.